‘Mae hwn yn rhybudd iaith!’ Veronica Calarco: Arddangosfa PhD ‘This is a language warning!’ Veronica Calarco: PhD Exhibition – now online!

Braak, torlun leino / linocut, 42 x 30cm

Mae’r myfyriwr PhD Veronica Calarco wedi treulio 5 mlynedd yn gwneud gwaith ar gyfer arddangosfa yr ydym wedi’i gosod yn ddiogel.
Ni fwriadwyd erioed i ‘Mae hwn yn rhybudd iaith!/ This is a language warning!’ fod yn wefan, ond am nawr gallwch weld ei gwaith yma: https://www.aberunidegreeshow.com/veronica-calarco-phd

PhD student Veronica Calarco has spent 5 years making work for an exhibition which we have installed safely.
‘Mae hwn yn rhybudd iaith! / This is a language warning!’ was never intended to be a website, but for now you can see her work here: https://www.aberunidegreeshow.com/veronica-calarco-phd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s