Paul Scott: New American Scenery – Ceramic Gallery, Aberystwyth Arts Centre – 9 July-25 September 2022

Paul Scott is well known for his provocative, politically conscious work. He uses familiar transfer-printed tableware designs like the Willow Pattern to comment on our life and times. This exhibition features ceramics inspired by the so-called ‘American transfer-ware’ that was made in 19th century Staffordshire and decorated with imagery celebrating the new American republic.

Many of the pieces on display have resulted from periods of travel and research in the USA, when he studied examples of American transfer-ware and visited the locations depicted. Paul’s up-dated views reflect current events as well as historical, social and environmental change. Back-stamps are printed on the reverse of each piece. Part signature, part narrative, they often provide substantial information about the subjects depicted.

These ceramics have involved technical wizardry. The original visual motifs of central image and border pattern are manipulated and seamlessly altered. Undecorated antique pieces are over-printed with contemporary views. Sometimes the Japanese method of Kintsugi has been employed, applying a mixture of resin and gold leaf to joins and cracks, thus honouring the marks of time and use.

Paul Scott is based in Cumbria, North West England. This exhibition marks 20 years since his work was first shown in the Ceramics Gallery at Aberystwyth Arts Centre. His ceramics are now held in many important collections world-wide, including the V&A Museum London, The National Decorative Arts Museum Norway, The Museum of Art and Design New York, The Smithsonian Institute Washington and Los Angeles County Museum of Art. He was awarded a PhD in 2010 by Manchester Metropolitan University, where he was Research Fellow from 2012-2014. From 2011-2017 he was Professor of Ceramics at Oslo National Academy of Art. His book on the creative application of print techniques to clay is considered a definitive text. Ceramics and Print London: Bloomsbury; Philadelphia: University of Pennsylvania 2013 [1994]

Jo Dahn June 2022.

Jo Dahn is an independent writer, curator and researcher. She is the author of new directions in ceramics; from spectacle to trace (Bloomsbury 2015)

Research in the USA supported by the Alturas Foundation

Research at Wedgwood, Spode and the Victoria and Albert Museum, London was supported by Arts Council England.

Mae Paul Scott yn adnabyddus am ei waith heriol a gwleidyddol. Mae’n defnyddio llestri bwrdd wedi’u hargraffu â troslun, gyda dyluniadau cyfarwydd fel y patrwm helyg glas, i wneud sylwadau ar ein bywyd a’n hamseroedd ni. Mae’r arddangosfa hon yn cynnwys crochenwaith a ysbrydolwyd gan y ‘llestri troslun Americanaidd’ fel y’u gelwir, a wnaed yn y 19eg ganrif yn Swydd Stafford a’u haddurno â delweddau sy’n dathlu’r weriniaeth Americanaidd newydd.

Mae llawer o’r darnau sy’n cael eu harddangos wedi deillio o gyfnodau o deithio ac ymchwil yn UDA, pan oedd yn astudio enghreifftiau o lestri troslun Americanaidd ac ymweld â’r lleoliadau a ddangoswyd yn y dyluniadau. Mae’r golygfeydd cyfredol a ddarlunnir gan Paul yn adlewyrchu digwyddiadau heiddiw yn ogystal â newidiadau hanesyddol, cymdeithasol ac amgylcheddol. Mae stampiau cefn wedi’u hargraffu ar gefn pob darn. Llofnod yw’r rhain yn rhannol, ond maent heyfd yn naratif, ac yn aml yn darparu gwybodaeth sylweddol am y pynciau a ddarlunnir.

Mae’r darnau hyn wedi’u creu drwy ddewiniaeth dechnegol. Mae’r motiffau gweledol gwreiddiol, sef y ddelwedd ganolog a phatrwm yr ymyl, yn cael eu trin a’u newid yn ddi-dor. Mae darnau hynafol diarddurn wedi cael eu gorargraffu â golygfeydd cyfoes. Weithiau defnyddiwyd y dull Siapaneaidd o’r enw Kintsugi, gan roi cymysgedd o resin a dalen aur ar linellau asio a holltiau, gan ymfalchïo yn yr olion amser ac ôl defnydd sydd ar llestri.

Mae Paul Scott yn byw yn Cumbria, yng ngogledd-orllewin Lloegr. Mae’r arddangosfa hon yn nodi 20 mlynedd ers i’w waith gael ei ddangos yn yr Oriel Gerameg yng Nghanolfan Gelfyddydau Aberystwyth am y tro cyntaf. Mae enghreifftiau o’i grochenwaithbellach ar gadw mewn llawer o gasgliadau pwysig ledled y byd, gan gynnwys Amgueddfa V&A Llundain, Amgueddfa Celfyddydau Addurnol Genedlaethol Norwy, Amgueddfa Gelf a Dylunio Efrog Newydd, Sefydliad Smithsonian Washington, ac Amgueddfa Gelf Sirol Los Angeles. Dyfarnwyd PhD iddo yn 2010 gan Brifysgol Fetropolitan Manceinion, lle bu’n Gymrawd Ymchwil o 2012-2014. Rhwng 2011 a 2017 bu’n Athro Cerameg yn Academi Gelf Genedlaethol Oslo. Mae ei lyfr ar gymhwyso technegau argraffu yn greadigol ar glai yn cael ei ystyried yn destun awdurdodol. Ceramics and Print Llundain: Bloomsbury; Philadelphia: Prifysgol Pennsylvania 2013 [1994]

Jo Dahn Mehefin 2022.

Mae Jo Dahn yn awdur, curadur ac ymchwilydd annibynnol. Hi yw awdur new directions in ceramics; from spectacle to trace  (Bloomsbury 2015)

Noddwyd yr ymchwil yn UDA gan Sefydliad Alturas

Noddwyd yr ymchwil yn Wedgwood, Spode ac Amgueddfa Victoria ac Albert, Llundain gan Gyngor Celfyddydau Lloegr.

One thought on “Paul Scott: New American Scenery – Ceramic Gallery, Aberystwyth Arts Centre – 9 July-25 September 2022

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s