A Glimpse of the School of Art Postgraduate Exhibition – Still open until 29th September 2021!

Our postgraduates are extremely proud to be able to present their exhibition to the public this autumn, given the difficult circumstances they had to work under due to the Covid-19 pandemic. They certainly deserve a huge ‘Congratulations!’.

If you would like to see the show, please book your (free) visit in advance here: soaexhibition.eventbrite.co.uk.

(Click on the images to enlarge them.)

‘Unforeseen Possibilities: The Agency of Indeterminacy’ – Adam Blackburn: PhD Exhibition – School of Art Galleries, 7th June – 9th July 2021

You can now book free tickets to see our exhibitions here: soaexhibitions.eventbrite.co.uk
The booking site has details of our health and safety guidelines under the current COVID-19 restrictions.

My research examines indeterminacy, principally within a visual art context. It is considered in relation to the role of authorship in art, and explores the importance of the role of intentionality in the making of art. Continue reading

Memento Vivere: Remember to Live – Anastasia G. Wildig PhD Exhibition now online!

Sgroliwch i lawr am Saesneg / Scroll down for English

Paracetamol I

 

Ar ôl cwblhau fy BA ac MA mewn Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 1998, cychwynnais yrfa fel darlunydd, cyn dysgu mewn swyddi yn amrywio o artist preswyl i fod yn bennaeth adran. Yn ystod 2008, astudiais draddodiad clasurol y dull ‘maint-golwg’, sef paentio wrth arsylwi’n uniongyrchol, yn y Charles Cecil Studios, Fflorens. Yna bûm yn gweithio fel artist ffoto-realaidd i Damien Hirst, yn paentio o brintiadau ansawdd uchel. Yn dilyn y cyfle hwn, dychwelais at fy nghrefft gyda phrofiad mewn dulliau paentio cwbl groes. Cychwynnais hefyd ar waith ymchwil ar gyfer fy PhD gyda’r nod o greu techneg oedd yn cyfuno elfennau mwyaf arwyddocaol a chydnaws y ddwy broses. Continue reading

‘Mae hwn yn rhybudd iaith!’ Veronica Calarco: Arddangosfa PhD ‘This is a language warning!’ Veronica Calarco: PhD Exhibition – now online!

Braak, torlun leino / linocut, 42 x 30cm

Mae’r myfyriwr PhD Veronica Calarco wedi treulio 5 mlynedd yn gwneud gwaith ar gyfer arddangosfa yr ydym wedi’i gosod yn ddiogel.
Ni fwriadwyd erioed i ‘Mae hwn yn rhybudd iaith!/ This is a language warning!’ fod yn wefan, ond am nawr gallwch weld ei gwaith yma: https://www.aberunidegreeshow.com/veronica-calarco-phd

PhD student Veronica Calarco has spent 5 years making work for an exhibition which we have installed safely.
‘Mae hwn yn rhybudd iaith! / This is a language warning!’ was never intended to be a website, but for now you can see her work here: https://www.aberunidegreeshow.com/veronica-calarco-phd

‘Mae hwn yn rhybudd iaith!’ Veronica Calarco: Arddangosfa PhD ‘This is a language warning!’ Veronica Calarco: PhD Exhibition School of Art, January – March 2021

Mae gwaith Veronica Calarco yn delweddu un o ieithoedd Awstralia sydd mewn perygl, Kurnai, mewn perthynas â iaith leiafrifol, Cymraeg, a ddefnyddir ganddi i ddisodli’r iaith gryfaf, Saesneg, sef yr iaith y mae’r ddwy arall yn rhyngweithio â hi.  

Continue reading

Postgraduate Show & ‘Diversity: Innovation – International Innovative Printmaking’- Exhbition – Official Opening 14/09/2019 – Photos

(Click on images to enlarge them.)

Postgraduate Exhibition September 2019 – Photos

The exhibition is already open (Monday – Friday, 10am – 5pm), but the ‘official opening’ is Saturday, 14th September, 4pm – 6pm, together with the Diversity: Innovation – Internation Innovative Pritmaking – exhibiton. All welcome.

(Click on images to enlarge them.)

%d bloggers like this: